Torsdag 6 juni 2019, 13–17, Solförrådet, Benarp, Hörby

Källan

Källan
Torsten Andersson, Källan. Lunds universitets konstsamling, fotograf Gunnar Menander.

Konsthallen Solförådet:
IDENTITETSFRISEN
20 målningar ur Torsten Anderssons Identitetsfrisen

Gårdsplanen framför ateljén:
Pentagon
Fem skulpturer av Staffan Nihlén

Ateljéns nedervåning:
Venedigbiennalen 1964
I samarbete med Skissernas Museum, Sven Harrys konstmuseum och Torsten Renqvist-sällskapet presenterar vi ett av Torsten Anderssons mest betydelsefulla verk, Källan, från 1963. Verket presenteras som det visades under Venedigbiennalen 1964, tillsammans med koppargrafik av Torsten Renqvist, Legender över ett skogsbryn, och skulpturer av Martin Holmgren.

Ateljéns övervåning:
Målaren från Linderödsåsen
Det är i år 10 år sedan Torsten Andersson den 30 maj 2009 lämnade oss. Av denna anledning har vi valt att lyfta fram hans svit Folklivskildringar.

Program

Kl 13
Invigning
John Peter Nilsson, ordförande i Torsten Anderssons stiftelse, inviger och samtalar om dagens utställningar med curatorn Gert Andersson.

Kl 15
Samtal under lönnen
John Peter Nilsson samtalar med Staffan Nihlén om Torsten Andersson.

Kl 17
Avslutning

Varmt välkommen!

 

Solförrådet i Benarp
Solförrådet i Benarp. Foto: Joakim Braun

Sedan 2010 arrangeras varje år en utställning med ett urval verk ur Identitetsfrisen i Solförrådet i Benarp. Parallellt äger i ateljén ett möte rum mellan verk av en inbjuden konstnär och Torsten Andersson. Enligt önskemål av honom själv äger utställningen rum under en dag, den 6 juni, Torsten Anderssons födelsedag.

För att få fortlöpande information om kommande utställningar var vänlig sänd kontaktuppgifter till nedanstående adress. Stiftelsen lämnar eller säljer inte adresser vidare.

Torsten Anderssons stiftelse
c/o Carnegie Investment Bank AB
Att. Susanne Forsman
103 38 Stockholm
susanne.forsman@carnegie.se
stiftelsen@torstenandersson.com

Solförrådet, interiör
Solförrådet, interiör

Tidigare utställningar

2018
Onsdag den 6 juni presenterades årets utställning ”Mellan språk och person finns en differens”. Året sammanföll med att det var tio år sedan Torsten Andersson utsågs till förstapristagare av det stora nordiska konstpriset Carnegie Art Award och tjugo år sedan han mottog Carnegie Art Awards tredjepris 1998. Carnegie Art Award delades ut mellan åren 1998 och 2014. Första pris var en miljon kronor, andra pris 600.000 och tredje pris 400.000 kronor. Ett stipendium om 100.000 kronor delades även ut till en ung konstnär. Det var också tio år sedan Torsten Andersson gav ut sin bok ”Mellan språk och person finns en differens” i vilken han skildrar sin långa språkkamp som ledde fram till just de målningar som han belönades för år 2008; ”Pinnaskulptur” och ”Blodfärgad rännil”. I Torsten Anderssons ateljé visades pristagarverken ”Realistiska porträtt av minimalistiska skulpturer” från 1998 och de vinnande verk från 2008 som juryn yttrade sig om på följande vis: ”Ett bokstavligen makalöst måleri, där två absoluta motsatser, det allmänna och det personliga förenas. Torsten Andersson har i över 40 år kämpat för att kunna formulera denna paradox, ett personligt språk. De målningar han visar bär syn för sägen – han har lyckats! Resultatet är energifyllt, härligt materiellt och alldeles enastående!”
I Solförrådet visades målningar ur Torsten Anderssons ”Identitetsfrisen”.
Utställningen invigdes av John Peter Nilsson, ordförande i Torsten Anderssons stiftelse. Årets samtal under lönnen ägde rum mellan John Peter Nilsson, Ulrika Levén, intendent för Carnegie Art Award 1998–2014, och Gert Andersson, frilanscurator och son till Torsten Andersson, och rörde sig kring Torsten Anderssons konstnärskap och hans deltagande i Carnegie Art Award 1998 och 2008.

2017
Tisdag den 6 juni, 2017 presenterades årets utställning ”Vid språkets gräns”.
Titeln till utställningen, som visades i ateljén, är hämtad från den recension Olle Granath skrev i samband med Torsten Anderssons utställning på Galleri Burén i Stockholm 1966. När han tio år senare ställde ut på Galleri Händer i Stockholm skrev Olle Granath: ”Under sitt sökande på djupet närmar han sig alltmer den gräns mellan människa och värld som är en till det yttersta spänd sträng. När man snuddar vid den sätts universum i darrning”. I Solförrådet visades målningar ur Torsten Anderssons ”Identitetsfrisen”.

Utställningen invigdes av Lars Nittve, ledamot i stiftelsen. Årets samtal under lönnen ägde rum mellan Lars Nittve och Olle Granath och tog fasta på Olle Granaths långvariga intresse för Torsten Andersson och hans konst.

2016
Måndag den 6 juni, 2016 presenterades Torsten Anderssons arbetsprocess via teckningar till målningar ur ”Livsfrisen” under rubriken Benarpsvägen – Om mötet mellan Torsten Andersson och Lars Nittve. Utställningen öppnades av Gert Andersson och Lars Nittve, därefter följde samtal under lönnen mellan stiftelsens ordförande John-Peter Nilsson, chef Moderna Museet Malmö, och Lars Nittve.

Den 6 juni 2016 sammanföll tre viktiga händelser. Det var 30 år sedan Lars Nittve organiserade Torsten Anderssons stora retrospektiv på Moderna Museet. Det var 50 år sedan Torsten Andersson gjorde konceptutställningen ”Realistiska porträtt av abstrakta skulpturer” på Galerie Burén i Stockholm. Det var dessutom på dagen 90 år sedan Torsten Andersson föddes.

2015
Lördag den 6 juni, 2015 presenterades ett urval målningar ur Identitetsfrisen och i ateljén ett möte mellan John-E Franzén och Torsten Andersson. Utställningen öppnades av stiftelsens ordförande Bengt Adlers. John-Peter Nilsson, chef Moderna Museet Malmö, samtalade med John-E Franzén.

2014
Fredagen den 6 juni visades målningar ur Identitetsfrisen under rubriken
Hela min kärlek och solidaritet i Solförrådet. I ateljén presenterades ett möte mellan Ingegerd Råman och Torsten Andersson. Utställningen öppnades av stiftelsens ordförande Bengt Adlers. Olle Granath samtalade med Ingegerd Råman. Efteråt ägde ett samtal med publiken rum under lönnen.

2013
Torsdag den 6 juni 2013 visades ett urval verk ur Identitetsfrisen i Solförrådet. I ateljén presenterades ett möte mellan Torsten Andersson och Dan Wolgers. Stiftelsens ordförande Bengt Adlers öppnade utställningen och Dan Wolgers talade om sin relation till Torsten Andersson.

2012
Onsdag den 6 juni 2012 visades ett urval målningar av Torsten Andersson tillsammans med teckningar av Carl Fredrik Reuterswärd. I konstnärens trädgård fördes ett samtal om naturen och trädgårdens betydelse för Torsten Andersson mellan författaren Tonie Lewenhaupt och Bengt Adlers, ordförande i Torsten Anderssons stiftelse.

2011
Måndag den 6 juni 2011 presenterades Torsten Anderssons unika sammanfattning av sitt konstnärskap i boken ”Identitetsfrisen, 52 minnesbilder” och ett urval målningar ur Identitetsfrisen visades. Bengt Adlers, stiftelsens ordförande öppnade utställningen och samtalade om Torsten Anderssons konstnärskap med Magnus Bons, konstkritiker och författare. Arkitekt Svante Lundquist berättade om sitt samarbete med Torsten Andersson inför uppförandet av Solförrådet.

2010
Söndag den 6 juni 2010 invigdes Solförrådet och ett urval ej tidigare verk visades. Stiftelsens ordförande Olle Granath öppnade utställningen och samtalade om Torsten Anderssons konst med Magnus Jensner, chef Moderna Museet, Malmö, och Magnus Bons, konstkritiker och författare.