FORTPLANTNINGSSVITEN

Fortplantningssviten handlar om aning och nåd, samma dunkla krafter som föder konst. Fisken drömmer om ben, om att bli groda, Grodan drömmer om att få sin fallos, om att bli reptil. Reptilen drömmer om sina spenar – om att bli däggdjur. Däggdjuret drömmer om att bli Homo Sapiens – kloka varelser. Homo Sapiens drömmer om den helige anden. Jungfru Maria förnekar däggdjurssamlaget och sin dräktiga däggdjursmage. Paleontologin uppvisar samma grymma negeringar som det kreativa arbetsförloppet.