ANDRA GENERATIONENS TYGSKULPTURER

Mina första tygskulpturer hade samma form som mina masonitskulpturer. När dessa rätlinjiga former kläddes med tyg liknade de madrasser. Jag tyckte att det var logiskt att en tygskulptur liknade en madrass. I nästa generation av tygskulpturer betonade jag mönstret och den polykroma färgen. Dessa tygföremål placerade på socklar liknade masonitskulpturernas statyer.