Bibliography

Torsten Andersson: Torsten Andersson, Galerie Blanche, Stockholm, 1954

Torsten Andersson: Torsten Andersson, Galerie Blanche, Stockholm, 1958

Ulf Linde: ”En tidsenlig”, Dagens Nyheter, 8.10.1958

Ulf Linde: ”Tecken för kännetecken…”, Konstrevy, 2/1959

Torsten Andersson: ”Der findes en hedensk provinisialisme”, Louisiana-revy, 1/1960

Torsten Andersson: ”Enkätsvar”, Paletten, 2/1960

Torsten Andersson: ”EPA-kultur eller konstnärlig diktatur?”, Paletten, 3/1961

Lars Forsell: catalogue preface (Swedish), Galerie Burén, Stockholm, 1962

Ulf Linde: ”Bilder från Frosta”, Dagens Nyheter, 9.11.1962

Lars Forsell: Torsten Andersson: A Swedish Painter, Bonniers, Stockholm, 1964 (in Swedish: Torsten Andersson, Bonniers små konstböcker 4, Stockholm, 1963)

Torsten Andersson: Torsten Andersson, Galerie Burén, Stockholm, 1966

Bengt Olvång: ”Asketism på gränsen till självförnekelse”, Aftonbladet, 15.12.1966

Olle Granath: “Vid språkets gräns”, Dagens Nyheter, 18.12.1966

Torsten Andersson: ”Objektivitet på trots”, Konstperspektiv, Malmö, 1975

Olle Granath: ”Man måste se både inåt och utåt”, Dagens Nyheter, 12.1.1977

Torsten Andersson: Torsten Andersson, Galleri Lars Bohman, Stockholm, 1982

John Wipp, Torsten Andersson (ed.): Torsten Andersson: XVII Bienal de São Paulo 1983 Suécia, NUNSKU, Stockholm, 1983

Lars Nittve (ed.): Torsten Andersson, Moderna Museet, Stockholm, 1986

Ingamaj Beck: ”Skyll inte på Einstein!”, Aftonbladet, 1.11.1986

Sören Engblom: ”Ta ett T och ställ det i vatten”, Expressen, 8.11.1986

Staffan Schmidt: ”Paroll mot förstening”, Arbetet, 9.11.1986

Bo Nilsson: ”Den moraliska skönheten”, Sydsvenska Dagbladet, 7.3.1987

Gert Z Nordström: ”Det oförstådda språket”, Paletten, 2/1992

Torsten Andersson: Torsten Andersson, Galleri Lars Bohman, Stockholm, 1992

Lars-Göran Oredsson (ed.): Bengt Adlers: ”Torsten Andersson och vägen till språket”; Torsten Andersson: ”Dagboksanteckningar”, Torsten Andersson, Svensk nutidskonst 5, Fogtdal, Esbjerg, 1994

Torsten Renqvist: ”Torsten Andersson”, Flisor, Lars Nygren (ed.), Bonniers, Stockholm, 1994. (Reprinted 2010)

Torsten Andersson: ”Abstraktionen som realism – anteckningar av Torsten Andersson”, Paletten, 1/1995

Lars Göran Oredsson: ”Han lämnade allfarvägen”, Sydsvenska Dagbladet, 13.5.1995

Ernst Billgren: ”Konst som språk, konst som sport”, Paletten, 1/1995

Cecilia Gelin, Yngve Brothén: ”Att hålla isär jaget: ett samtal med Torsten Andersson måndagen den 6 februari 1995” Paletten, 1/1995

Jan Håfström: ”Utanförskapets martyrium”, Paletten, 1/1995

Lars O Ericsson: ”Jag har haft tur två gånger i livet”, Dagens Nyheter, 23.10.1997

Elizabeth Cross: Northern lights/​gathering light, Moderna Museet International Programme, Stockholm, RMIT University Gallery, Melbourne, 1997

Torsten Andersson, Magnus Bons: ”Statues”, Torsten Andersson, Galleri Lars Bohman, Stockholm, 1998

Lotte Sandberg: ”Interview with Torsten Andersson”, Ulrika Levén (ed.): Carnegie Art Award 1998, Stockholm/Värnamo, 1998

Lars O Ericsson: ”Galleriet”, Dagens Nyheter, 31.1.1999 (Reprinted in Lars O Ericsson: I den frusna passionens heta skugga, Stockholm 2001)

Magnus Bons: “En målning är inte en bild” – om några verk av Torsten Andersson från 1960-talet, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm, 1999

Torsten Andersson: catalogue text, Carl Fredrik Hill, Malmö Konstmuseum, Malmö, 2000

Magnus Bons, Lars O. Ericsson, Lars Nittve, Torsten Andersson: Torsten Andersson, Sveriges Allmänna Konstförenings Årsbok, Värnamo, 2002

Magnus Jensner, Evalena Lidman (eds.): Torsten Andersson: Identitetsfrisen, Dunkers Kulturhus, Helsingborg, 2002

Torsten Andersson: Samtal i Benarp, (Samtal med Magnus Jensner och Claus Bohm), Dunkers kulturhus/Claus Bohm Film., 2002

Tor Billgren: ”Benarp, utanför Hörby, Skåne”, www.thejetsetjunta.se, 18.3.2005

Tor Billgren: ”Det är därför jag har isolerat mig här ute – ett program om konstnären Torsten Andersson”, SR/P1, October 2005 (republished in P1 Kultur Podd, 1.6.2009)

Torsten Andersson: ”Torsten Andersson”, Modernautställningen 2006,  www.modernamuseet.se, 2006

Ingela Lind: “Rungande raseri”, Dagens Nyheter, 16.12.2006

Ole Rothenborg: ”Carnegies pris till Torsten Andersson”, Dagens Nyheter, 2.7.2007

Kari Immonen: ”Interview with Torsten Andersson”, Ulrika Levén (ed.): Carnegie Art Award 2008, Stockholm/Värnamo, 2007

Henrik Strömberg: ”Torsten Andersson i Finland för stort pris”, Göteborgsposten, 25.10.2007

Torsten Andersson: Torsten Andersson, Mellan språk och person finns en differens, Torsten Anderssons stiftelse, Hörby, 2008

Jenny Morelli: ”Torsten Andersson”, Tidningen Vi, 26.10.2008

Jan Håfström: ”Torsten Andersson: ’Mellan språk och person finns en differens’ ”, Dagens Nyheter, 17.12.2008

Magnus Bons, Patric Leo (ed.): Torsten Andersson. Identitetsfrisen. Torsten Anderssons Stiftelse. 52 Minnesbilder/Torsten Andersson. The Frieze of Identity

The Torsten Andersson Foundation. 52 Images of Memory, Stockholm 2011

Bo Madestrand: ”Torsten Andersson/Kristina Eriksson på Sven-Harrys konstmuseum”, Dagens Nyheter, 15.12.2011

Leif Mattson: ”Enkelhetens komplexa värld”, omkonst.com, 20.12.2011

Joanna Persman: ”Torsten Andersson, Kristina Eriksson. Formerna gäckar vår blick”, Svenska Dagbladet, 12.1.2012

Milou Allerholm: ”Temakonstnär: Torsten Andersson”, Pedagogiska Magasinet, 2.5.2012

Torsten Weimarck: Torsten Andersson: ”Särlingskapet är en konstruktion i intelligensaristokratins hjärnor med samma mysiga funktion som tomten.”, OEI vol 63-64, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Lunds Universitet, 2014

Christer B Jarlås: ”En våt dröm för alla som älskar måleri”, Östersundsposten, 22.1.2014

Bengt Adlers: ”Carl Fredrik Reuterswärd: Porträtt av Torsten Andersson”, Carl Fredrik Reuterswärd, Vandalorum, 2017