TYGSKULPTURER

Min dröm som målare kretsade tidigt kring tanken att uppfinna en enmanstradition. Ett språk som genetiskt, konstpolitiskt och socialt är så täckande för min person att det kan användas som norm för mitt målande livet ut. Jag försökte flytta över till individen bruket av tradition. Bruket av tradition finner vi i konsthistorien alltifrån Egyptisk konst. Med porträtten av tygskulpturerna trodde jag att jag funnit ett språk som förtjänade att bli min tradition.