PINNASKULPTUR

Pinnaskulpturerna är träskulpturer födda av tygskulpturer. Tygets mönster och linjer är kapade i stycken och målade tredimensionella. Genom att rita ett streck mitt i styckets längdriktning ger jag stycket föremålslighet. Stycket blir en regel med framsida, baksida, tak, golv och gavlar. Tygskulpturerna blir därmed träskulpturer. Med detta 1800-talsspråk vill jag åskådliggöra 1900-talets abstrakta form. Det har hänt att jag kallat dessa målningar 1800-tals konkretism.