MINA SVARTBROKIGA KOR 1970

I det gamla bondesamhället var det brukligt att den som lämnade över sin gård till nästa generation behöll ett fåtal kreatur som därefter sköttes omsorgsfullt. Min granne behöll en svartbrokig kviga och en röd oxe som sedan betade bland kryddväxterna på enefäladen så länge de levde. När jag lämnade min verkstad ställde jag undan en handfull svartvita målningar utförda på 1970-talet. Dessa målningar var de första som tillfördes stiftelsen. Jag kallar målningarna – Mina svartbrokiga kor.