KOLTECKNINGAR 1967

Dessa fågelliknande kolteckningar var de första och de enda bilder jag utförde när jag kom till Benarp år 1967. Det dröjde till 1970 innan jag började måla. Teckningarnas fågelliknande kan, utan att jag var medveten om det, ha att göra med den lilla näktergal som följde mig överallt denna första tid i Benarp.