FOLKLIVSSKILDRINGAR 1970

Pernilla utegångspiga arbetade på åkrarna, bar sten tills hennes bräckliga kropp var sönderbruten, då tvingades hon bettla. Av skamkänsla gömde hon sig bakom stenar och tuvor när hon mötte någon.

Ernst Ahlgren arbetade på posten i Hörby. Hon blev författare och skrev om folk som kom från åsen. Hon iakttog dem genom postluckan.

Målaren från Linderödsåsen växte upp i trakten, som sextonåring strövade han i markerna, satt bakom stengärdena och tecknade vårstormarna.

Battahussmeden gav nattvarden åt en kalv för att hjälpa en gammal gumma – han avrättades.

Pernilla utegångspiga, Ernst Ahlgren, Battahussmeden och målaren från Linderödsåsen är släkt med varandra.