BJÖRKEN SKVADER SKOGEN OCH LÅSET Sent 1970-tal

Björken och Skvader målade jag för att jag tyckte om att måla. Men det var inte denna typ av målningar som jag återerövrat i mitten av 1960-talet. Dessa målningar kändes konventionella. Jag började teckna mycket som grund för en annan föremålslighet. Därefter utförde jag Skogen och Låssystem av järn. Mötet mellan realismens språk och det abstrakta motivet rymde den professionella egenart som ett återerövrat staffli-måleri bör äga.