TIDIGT 1980-TAL

Under hela 1970-talet arbetade jag med indentitetsfrisens moderformer och dessa moderformer planterade i markerna kring min verkstad. Under 1980-talets första hälft fokuserade jag arbetet på intolkningen i visuella utseenden födda ur slumpen och ur bildstoffet. Dessa koncept utställde jag på Moderna Museet vid mitten av 1980-talet. Intolkningar i detta skissmaterial utarbetade jag därefter. Fortplantningssviten och dörrkläpparna från sent 80-tal härrör ur detta arbete från tidigt 80-tal.